Aandoeningen

Kijk operatie van de knie

 

 

Er is bij u een probleem geconstateerd in de knie. Dit probleem is aangetoond door een combinatie van anamnese, lichamelijk onderzoek en een rontgen foto. Regelmatig word er ook een MRI scan van uw knie gemaakt. Een MRI scan is een rond en buisvormig apparaat die aan de hand van een magnetisch veld de weke delen en de botten van de knie beter in kaart kunnen brengen. Een MRI geeft echter geen 100% gegarandeerde uitslag en daarom is een combinatie van bovenstaande uiteindelijk leidend in het verdere beleid.

Tijdens de artroscopie kan uw behandelend arts tijdens de verdoving uw knie op stabiliteit testen. Via 2 kijkgaatjes (portals, soms een 3e aan de zijkant van de knie) aan de voorkant van de knie kan er met behulp van een camera en een tasthaakje het kraakbeen, de menisci en de kruisbanden bekeken worden.

Een meniscuscheur kan direct behandeld worden. Het beschadigde deel van de meniscus wordt direct verwijderd. Soms kan een meniscus gehecht (meniscopexie) worden. Dit is afhankelijk van de gesteldheid van het gescheurde gedeelte en of dit in het meer doorbloede deel van de meniscus is afgescheurd. Ook losse stukjes kraakbeen kunnen verwijderd worden. Beschadiging van het kraakbeen kan niet hersteld worden. In enkele gevallen kan bij een lokaal defect van het kraakbeen besloten worden gaatjes in het bot te prikken (“micro fracture”) om het lichaam een beschermend laagje te laten maken op het aangedane deel. De nabehandeling zal bij meniscus hechten of microfracture afwijken van de standaard nabehandeling.

Een scheur in een kruisband kan niet direct worden behandeld. Een tweede ingreep kan hiervoor noodzakelijk zijn (zie ook kruisband reconstructie).

Kiest u voor een verdoving in de rug (spinale anesthesie), dan kunt u meekijken op het scherm.

Bron: Zorg voor beweging/NOV/Dr. H.J. Mencke

Bron: Zorg voor beweging/NOV/Dr. H.J. Mencke