Algemene informatie

Wat is de LROI?

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een digitaal kwaliteitsregister dat in 2007 is opgezet door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). In de LROI worden de  patiënt- en prothesekenmerken van heup- en knieprothesen geregistreerd. In 2014 is hier ook de registratie van enkel-, schouder- en elleboogimplantaten aan toegevoegd. Alle instellingen in Nederland gebruiken de LROI om hun gegevens over deze gewrichtsimplantaten te registreren.

Waarom is er eigenlijk een landelijke registratie?

Weliswaar bestaan in vele landen registraties voor gewrichtsimplantaten, toch is een eigen Nederlandse registratie essentieel. Bij de vergelijking van bijvoorbeeld de vijf meest gebruikte prothesen in de Scandinavische landen, maar ook ten opzichte van de Nederlandse prothesen, is onderling al een groot verschil te zien. Daarnaast zijn de demografische gegevens, leeftijdsopbouw van de Nederlandse populatie, de landelijke trends ten aanzien van gebruik van gecementeerde en ongecementeerde prothesen en combinaties van implantaten uniek per land. Een longitudinale follow-up is daarom erg belangrijk; het zal inzicht geven in de levensduur van de diverse prothesen die in Nederland zijn geïmplanteerd.