Algemene informatie

Wat zijn PROM’s?

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) beschrijven uitkomsten van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Meestal betreft dit vragenlijsten waarop de patiënt zijn kwaliteit van leven of zijn niveau van functioneren aangeeft. Veel van de vragenlijsten zijn oorspronkelijk bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk heeft de National Health Service (NHS) al geruime tijd ervaring opgedaan met PROMs, ook in de orthopedie. Een van de belangrijke lessen is dat de professionals terugkoppeling moeten krijgen over de bevindingen.

PROM’s in de orthopedie

PROMs in de orthopedie kunnen worden uitgezet om te laten zien hoe patiënten zelf het effect van een interventie bij een bepaalde aandoening (zoals heup- en knieartrose) op hun gezondheid ervaren. Om dit te meten kunnen bijvoorbeeld pijnscores, kwaliteit van leven en niveau van functioneren bepaald worden. Door een vragenlijst voorafgaande aan de interventie af te nemen wordt het effect van de aandoening op de kwaliteit van leven gemeten, een meting ná de interventie is het effect van de interventie op de kwaliteit van leven.

Kwaliteitsbeleidsplan Commissie Kwaliteit (CK)

In het kwaliteitsbeleidsplan van de Commissie Kwaliteit (CK) van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) wordt beschreven dat het cruciaal is dat wanneer PROMs worden ingezet als kwaliteitverbeterend instrument er dan, zoals de NHS aanbeveelt, terugkoppeling van de resultaten naar de professionals moet plaatsvinden. De NOV wil komen tot een set van PROMs die via vastlegging in kwaliteitsregistraties zoals de LROI, kunnen bijdragen tot voortgaande verbetering van kwaliteit in de orthopedische zorg. De vastgestelde PROMs kunt u vinden op http://www.lroi.nl/nl/proms/welke_proms

Bron: www.lroi.nl