Algemene informatie

Orthopedie houdt Nederland in Beweging

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV, opgericht in 1898) is een vooruitstrevende organisatie met aandacht voor het vak orthopedie, de belangen van haar leden en de veranderende context waarbinnen de orthopedie en orthopedisch chirurgen functioneren. De proactieve houding van de NOV toont zich in de strategische plannen van de organisatie, waarmee de NOV richting geeft aan haar beleid.

Voor de periode 2012 – 2016 is het motto van het Strategisch Plan NOV: ‘Orthopedie houdt Nederland in beweging’. Dit motto verwijst naar de betekenis van orthopedie voor mensen met klachten aan het steun- en bewegingsstelsel én naar de maatschappelijke betekenis van het medisch specialisme orthopedie.

In haar strategisch plan presenteert de NOV haar missie, een SWOT-analyse van de situatie medio 2011, haar doelen en doelstellingen voor de komende vier jaar en de programmering van haar activiteiten.

De missie van de NOV

De NOV heeft als missie: ‘Orthopedie houdt mensen in beweging, van jong tot oud’. In de zorg voor patiënten met klachten, aandoeningen en acute letsels aan het steun- en bewegingsstelsel werkt de orthopedie vanuit de eigen deskundigheid samen met partnerspecialismen in de zorgketen voor een optimale zorg voor elke patiënt.

Om de NOV-missie te bereiken:

  1. stimuleert de NOV haar leden om orthopedische zorg te leveren van wetenschappelijke topkwaliteit, doelmatig en met compassie, van advies tot operatie:
    1. De NOV leidt medisch specialisten/ experts op om de toenemende orthopedische zorgvraag op te vangen.
    2. De NOV evalueert en vernieuwt de orthopedische zorg door wetenschappelijk onderzoek met internationale uitstraling te bevorderen
  2. werkt de NOV met een hoogwaardig kwaliteitssysteem,
  3. brengt de NOV de orthopedie onder de aandacht van de samenleving.