Aandoeningen

Avasculaire kopnecrose

 

 

De heup wordt gevormd door een heupkom en een heupkop. Er is een beperkt bloedvoorziening van de heupkop. Bloed is essentieel voor het menselijk weefsel om te overleven. Indien de al matige bloedvoorziening verstoord raakt, kan het bot van de heupkop afsterven en raakt deze heupkop uiteindelijk zijn oorspronkelijke vorm kwijt. Dit betekent dat de heupkop niet mooi meer in de heupkom kan draaien en geeft daardoor uiteindelijk artrose.

Avasculaire kopnecrose (AVN) kan ontstaan na een ongeval waarbij er een breuk ontstaat bij de heup. hierdoor kunnen de bloedvaten richting de heupkop afscheuren. Er zijn ook verschillende medicijnen die dit beeld kunnen geven. Ook overvloedig alcohol gebruik en bloedafwijkingen spelen een rol.

Het kan op alle leeftijden voorkomen, maar het meest bij de leeftijd tussen 20-50 jaar.

Het probleem kan door de specialist worden vastgesteld aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Er wordt een rontgen foto gemaakt en in sommige gevallen (en met name in begin stadium van AVN) is een MRI noodzakelijk om de diagnose vast te stellen. 

Er zijn meerdere behandelingsmogelijkheden. Uw behandelend specialist kan u hier meer over vertellen.