Aandoeningen

Buitenband letsel

 

 

De Buitenband van de knie wordt de lateraal collateraal band (LCL) genoemd. De LCL loopt aan de buitenzijde van de knie van het bovenbeen naar het topje van het kuitbeen die onderdeel is van het onderbeen en overbrugt hierbij het knie gewricht. De LCL voorkomt dat de knie in O-stand komt te staan en beschermt tegen te grote draaiingen in de knie.

De LCL is onderdeel van de PosteroLaterale Hoek. Deze bestaat uit de LCL, popliteuspees en de popliteofibulaire ligament.

Is de LCL opgerekt dan kan dit behandeld worden door de fysiotherapeut.

Indien LCL volledig geruptureerd is, dient er operatief ingegrepen te worden. Dit letsel komt niet vaak voor en als het voorkomt is het vaak door een extreme O-stand van het been tijdens het ongeval. Als bij een volledige ruptuur van de LCL ook de posterolaterale hoek is aangedaan, spreken we van een ernstig letsel. Er is dan sprake van een knie luxatie en is de zenuw (n. peroneus), aan de buitenzijde van de knie, in gevaar. Deze zenuw kan uitgerekt worden of zelf afscheuren (klapvoet aan aangedane zijde). Indien dit het geval is dient er meteen operatieve exploratie en/of zenuwherstel plaats te vinden. In deze zelfde setting dienen de geruptureerde structuren hersteld te worden.  Als het letsel pas na 2 tot 3 weken wordt gezien, heeft acuut opereren niet zoveel meerwaarde meer.

Niet alleen de posterolaterale hoek is aangedaan bij een volledige LCL ruptuur, vaak is ook de voorste kruisband en/of de achterste kruisband aangedaan. Deze structuren dienen ook hersteld te worden.

Bij een O-stand van het aangedane been dient ook een standscorrectie van de het been verricht te worden om teveel stress op de nieuwe banden te voorkomen na een hersteloperatie.

Het gehele revalidatietraject zal is afhankelijk hoe uitgebreid het herstel zal zijn. Vaak is het een combinatie van meerdere herstel operaties (bijvoorbeeld voorste kruisband in combinatie met de buitenband). Grofweg komt het erop neer dat u 3 maanden een licht valgiserende kniebrace  moet dragen waarvan de eerste 6 weken de brace dag en nacht gedragen dient te worden. De eerste periode is voornamelijk voor het herwinnen van de bewegingsuitslagen en vervolgens een lange periode van stabiliserende oefeningen. Verdere details krijgt u via uw behandelend specialist en fysiotherapeut.