Aandoeningen

Voorste kruisband reconstructie

 

 

Er is met u besproken dat u in aanmerking komt voor een operatie waarbij de voorste kruisband (VKB) van de knie zal worden gereconstrueerd.

Samen met de overige kniebanden, de beide menisci, het kraakbeen en de spieren zorgt de voorste kruisband voor stabiliteit van het kniegewricht. Deze stabiliteit is nodig voor het goed functioneren van de knie in het algemeen en bij sporten. De VKB voorkomt dat instabiel is in voor-achterwaartse richting. De VKB hoeft niet altijd gereconstrueerd te worden. Er zijn 3 type patienten:

  • Patienten met een VKB ruptuur die veel sporten en daarbij instabiliteit houden in dagelijks leven ondanks intensieve oefentherapie.
  • Patienten met een VKB ruptuur die alleen klachten hebben tijdens sporten, maar in het dagelijks leven geen klachten hebben doordat ze met goed gevolg de intensieve oefentherapie hebben doorlopen.
  • patienten met een VKB ruptuur die geen klachten meer hebben na intensieve oefentherapie.

De 1e groep kan alleen verbetering krijgen als ze een reconstructie ondergaan. De 2e groep is discutabel en hangt heel erg van de patient af. De 3e type patient heeft uiteraard geen reconstructie nodig.

Het transplantaat die gebruikt wordt om de VKB te reconstrueren bestaat uit een hamstring die uit uw eigen been wordt gehaald. Meestal heb je genoeg aan 1 pees en soms moet je er een 2e bij nemen om een minimale dikte van het transplantaat te krijgen. De VKB wordt, in onze kliniek, zoveel mogelijk op zijn oorspronkelijke plaats gefixeerd.

Nadien is er een lang revalidatie traject. Voorheen werd er gezegd dat er na 6 maanden alweer voorzichtig aan weer aan voetbal gedaan mag worden, maar recent onderzoek van een collega uit het zuiden van het land laat zien dat het transplantaat veel langer nodig heeft om echt in te groeien en alle krachten kan weerstaan.

Een re-ruptuur kan dus ontstaan na (te) snel weer een knie pivoterende (draaiing) sport op te pakken of dat er wellicht toch sprake is van aanvullend letsel van de posterolaterale hoek (PLC) en/of het Anterolaterale ligament (ALL). Hier dient vooraf ook naar gekeken te worden tijdens met name het lichamelijk onderzoek en de beschrijving van het ongevalsmechanisme.

Het hele proces rondom de operatie en het revalidatie traject staat beschreven in de behandel app van de orthopedie treant.