Aandoeningen

Los fragment in de enkel

 

 

Er is sprake van een los fragment (corpus liberum) in de enkel indien er een stukje los kraakbeen of bot in het gewricht vrij beweegt. Soms kan dit beklemd raken en slotklachten geven van de enkel. Een los fragment kan ontstaan door een ongeval/trauma of zonder duidelijk reden. Bij relatief jonge mensen kan dit ontstaan door slechte doorbloeding van het kraakbeen waardoor een klein deel kraakbeen afsterft en loslaat. Bij oudere mensen kan een los fragment ontstaan door artrose.

Het probleem kan door de specialist worden vastgesteld aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Regelmatig wordt er aanvullend onderzoek verricht.

Soms verdwijnen de klachten vanzelf. Indien dit niet het geval is en kan er overwogen worden om met een kijkoperatie het enkelgewricht te bekijken en het losse fragment te verwijderen. Binnenkort staat er een uitvoerige beschrijving en nabehandeling op deze pagina beschreven.