Aandoeningen

Impingement enkel

 

 

Bij een voetbal enkel (impingement) is er sprake van inklemming in het enkel gewricht tijdens het bewegen. De inklemming ontstaat tussen het scheenbeen en het sprongbeen. Deze aandoening komt relatief vaak voor bij voetballers door regelmatig verstuikingen van de enkel. De Klachten kunnen zowel aan de voorzijde van het enkelgewricht als aan de achterzijde aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens hardlopen, traplopen, etc.

Het probleem kan door de specialist worden vastgesteld aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Soms wordt er aanvullend onderzoek verricht.

Het eerste wat men uiteraard probeert is de provocerende bewegingen te vermijden en relatieve rust te nemen al dan niet in combinatie met ondersteuning van de fysiotherapeut. Ontstekingsremmende medicijnen of lokale infiltraties kunnen soms verbetering geven.

Indien dit onvoldoende helpt, kan een operatieve ingreep overwogen worden. Er zijn meerdere behandelingsmogelijkheden. Binnenkort staan alle mogelijkheden en nabehandeling op deze pagina beschreven.