Aandoeningen

Rugklachten

 

 

Rugklachten kunnen meerdere oorzaken hebben. In eerste instantie gaat u met deze klachten naar uw huisarts en zal beoordelen of er een afwachtend beleid gevolgd kan worden of dat er verder gekeken moet worden. Indien u wordt doorverwezen naar de orthopedie Treant zal er een rontgenfoto gemaakt worden van uw rug en zal u daarna gezien worden door de specialist. Afhankelijk van het gesprek en het lichamelijk onderzoek zal er besloten worden of er nog aanvullend onderzoek geregeld dient te worden. Er zijn verschillende opties in aanvullend onderzoek en dit zal op dat moment met u besproken worden. Soms is het noodzakelijk om u door te sturen naar een collega specialist. Dit kan een neuroloog, revalidatie arts, fysio-/mensendieck-/manueel therapeut of pijnpoli zijn.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u hiervoor terecht bij uw behandelend chirurg.